Järn

Järn är ett mycket vanligt och inom industrin viktigt grundämne. Vi människor behöver järn i kosten för att inte drabbas av bristsjukdomar. Här i Sverige kan vi tacka järnet för en del av vårt välstånd eftersom gruvor med järnmalm givit oss några av våra viktigaste exportvaror som järnmalm och stål. Innan gruvbrytningens tid hämtade vi i Sverige järn ur myrarna. Järn används i många olika legeringar som har olika användningsområden. Nackdelen med järn som byggnads och smidesmaterial är att förekomsten av syre och vatten kan leda till att järnet rostar och blir poröst. Problemet kan minimeras med hjälp av olika rostskyddsprodukter.