Guld

Guld är en ädelmetall som har visat sig ha stor dragningskraft för människan genom historien. Dess latinska namn är Aurum, och den återfinns i berggrunden som klumpar eller mindre korn. Gulds renhet mäts i enheten karat, där rent guld har halten 24 karat. Guldet har många attraktiva egenskaper, som att det inte oxiderar och är nästintill oförstörbart. Men även om dess glans och klara gula färg är tilltalande, är rent guld opraktiskt att använda i smycken eftersom det är så formbart och mjukt. I smycken blandas därför guld ofta med andra metaller i legeringar, som får en lägre karat och brukar kallas färgat guld. Vanliga legeringar är till exempel guld och koppar, som brukar kallas för rött guld, guld, koppar och silver som brukar kallas för rosa guld, och guld och palladium, som brukar kallas för vitt guld. Läs mer om olika legeringar på wikipedia.

Guldet har alltid lockat människan, så tidigt som i det forna Egypten, då faraoner begravdes med högar av guld. Tutankhamuns sarkofag var gjort i rent, massivt guld, och vägde 110 kilo. Guldet ansågs vara gudarnas metall, en tro som återfinns i flera andra kulturer genom historien, så även i väst och den kristna tron, där guld används för att utsmycka kyrkor och Jesus och Maria avbildas med gyllene glorior. Läs mer om guldets historia på popularhistoria.se

Under 400- och 500-talen verkade mycket skickliga guldsmeder i Sverige, och många av deras intrikata halsringar och miniatyrbilder har idag återfunnits och kan beskådas på museum. Guldsmeder idag arbetar på många sätt likadant som de gjorde förr, med samma verktyg. En skillnad är att många verktyg numera är eldrivna. Om du är guldsmed och är egenföretagare är det värt att kolla in Fakturino factoring. De kan förmedla en aktör på marknaden bland banker och finansbolag som kan sköta din fakturering.Guld 1

Guldet behåller sin tjusning än idag. Även när resten av världsekonomin är i kris består guldets popularitet, och till och med ökar, eftersom det är en ädelmetall med bestående värde. Läs mer på dn.se

Guldet har alltid setts som en symbol för rikedom och välstånd, och det kommer att fortsätta att tjusa och attrahera människan under lång tid framöver.