Mässing

Metallen mässing är eftertraktad för sitt guldliknande utseende. Mässing har använts för att tillverka smycken och prydnadsföremål. Då mässing är relativt billig sett till ädelmetallerna guld och silver, har den kallats fattigmansguld. Mässing är lätt formbar vid låga temperaturer och passar för tillverkning av allt från kåpor, armaturer, rörledningar och patronhylsor. Mässing används också vid tillverkning av föremål som verktyg vilka används kring gaser som kan explodera vid gnistbildning.

 

Mässing – en legering
Mässing är en legering bestående av koppar och zink. Genom att kombinera olika variationer av mängden koppar eller zink kan man framställa mässing som har olika egenskaper. Därmed kan man använda metallen för olika ändamål. Något som är intressant är att med mässingslegeringar är att atomer av de två beståndsdelarna kan ersätta varandra i en och samma kristallstruktur.

 

Mynt, prydnadsföremål och smycken
Den svenska tiokronan och även euromynt är gjorda i en mässingsliknande legering som kallas nordiskt guld. Beståndsdelarna är i proportionen 89 % koppar, 5 % aluminium, 5 % zink och 1 % tenn. Även om allt inte är guld som glimmar kan den som sätter sin tilltro till fru Fortuna vilja vinna stora mängder guldpengar i form av tiokronor och euromynt.

Prydnadsföremål tillverkas ofta med en särskild legering, med en hög halt av koppar, omkring 70 %, som kallas tombak. Legeringen tombak används även som oäkta bladguld, intressant för den händiga gör-det-självaren.

 

Mässing i musikens värld
Vid tillverkningen av musikinstrument, främst blåsinstrument som horn, trumpeter, tromboner samt i klockor, används mässing i stor utsträckning och då på grund av dess akustiska egenskaper.

 

Bakteriedödande mässing
Metallen mässings bakteriedödande egenskaper har varit kända i årtionden. Laboratorietester verifierade dessa egenskaper 1983.

Agenten som är bakteriedödande är den koppar som mässingen består av. Mässing kan döda sjukdomsalstrande bakterier inom några minuter till flera timmar från det att någon person blivit utsatt av dem. Tiden är avhängig dels typ av mikroorganism, graden av koncentration och i på vilket sätt i vilken form personen drabbats av den.

Under en klinisk sjukhusstudie, monterades antimikrobiella kopparlegeringar på saker som vanligtvis blev berörda i speciella ”kopparrum”. Saker som sänggrindar, sängbord, ring-/larmknappar för att tillkalla sköterskor, armstöd med mera, utrustades med kopparlegeringen på intensivvårdsavdelningen. Resultaten från år 2011 påvisade en 97 procentig minskning av patogena bakterier på de aktuella ytorna som monterats med kopparlegeringen, jämfört med de icke-kopparrummen. Kopparlegering kan således användas för att reducera smittspridningen av patogena bakterier.

Mässing 1