Koppar

Koppar är en metall, och heter Cuprum på latin. Även om den inte är en ädelmetall som silver och guld, har koppar historiskt varit mycket värdefullt och eftertraktat. Koppar var den första metallen som människan lärde sig att använda och bearbeta, och man har hittat spår av bearbetad koppar så tidigt som från 6000-talet f. Kr. I Sverige har kopparen haft stor betydelse historiskt. Under 1600-talet var Koppargruvan i Falun den största i hela Europa, och var grundstenen som höll Sveriges ekonomi uppe. Koppar från Falu Koppargruva användes som mynt ända nere i Spanien, och kunde ses på taken till slott i hela Europa.

Än idag syns bevis på att koppar är en eftertraktad metall. Ett av dess användningsområden är som ledning i elkablar, eftersom koppar har strömförande egenskaper. År 2011 stals en lastbil som innehöll tolv ton kopparkabel ämnad att grävas ned som elkabel för att minska risken för strömavbrott. Värdet uppskattades till två miljoner kronor. Läs mer om händelsen på svd.se. Koppartråd används även för strömledning på järnvägarna, och även de är drabbade av stöld. Ett exempel var i september 2011 då 600 kilo koppartråd stals från Dellenbanan i Delsbo. Ledningarna hade helt enkelt klippts av under 500 meter av banan. Värdet uppskattades med det dåvarande kopparpriset till drygt 32 000 kronor. Läs mer om händelsen på helahalsingland.se. Det märks ett tydligt samband mellan ökade stölder och ett stigande kopparpris.

Ett annat sätt på vilket kopparens höga pris yttrar sig är att en stor andel av metallen återvinns, och man uppskattar att så mycket som 80 % av all koppar som har brutits fortfarande är i användning. Återvinning av koppar är lönsamt av två anledningar: dels för att metallen behåller 95 % av sitt ursprungliga värde även efter återanvändning, och dels för att det går åt 85 % mindre energi att återanvända koppar jämfört med att bryta ny. Läs mer om återvinning av koppar på wikipedia.Koppar 2

Koppar användes även förr till takläggning, och känns lätt igen på dess karakteristiska, gröna färg. Färgförändringen från den rödaktiga metallen till den matta, blågröna färgen sker på grund av ärgning. Ärgningen är en slags missfärgning som beror på att metallen angrips av vatten och luft eller olika syror och oxidationsmedel. Många föremål ärgas på konstgjord väg redan vid tillverkningen just för att man vill få fram den blågröna nyansen. En heltäckande ärgning på naturlig väg kan nämligen ta uppemot 50 år. Koppar är därför inte bara eftertraktad för sitt värde och sin användbarhet, utan också för sin estetik. Läs mer om ärgning på wikipedia.